Fazy uzależnienia

Fazy uzależnień to grupa procesów, które przyczyniają się do coraz gorszego stanu emocjonalnego, psychicznego lub fizycznego osoby uzależnionej. Fazy uzależnień to poszczególne stadia nałogu, nawyku lub potrzeby spożycia/aplikacji substancji, zaczynające się od najłagodniejszego do coraz bardziej zaawansowanego.