Fonoholizm – uzależnienie od telefonu

Fonoholizm to uzależnienie od telefonu polegające na nieodpartej i permanentnej chęci korzystania z aparatu telefonicznego. Fonoholizm to zjawisko, które należy do grupy uzależnień behawioralnych, wpływających negatywnie na sferę społeczną, fizyczną oraz psychiczną jednostki uzależnionej.