Lekomania – uzależnienie od leków

Lekomania to uzależnienie od leków, które polega na stałym lub okresowym przyjmowaniu substancji chemicznych. Lekomania to choroba, podczas której osoba uzależniona zażywa leki dla wywołania u siebie określonego stanu o podłożu psychicznym lub fizycznym.