Pracoholizm – uzależnienie od pracy

Pracoholizm to uzależnienie od pracy, objawiające się wewnętrznym przymusem wykonywania czynności bezpośrednio związanych z uprawianym zawodem. Pracoholizm to stan psychiczny, podczas którego jednostka uzależniona odczuwa dyskomfort w sytuacjach, gdy nie może zajmować się sprawami związanymi z pracą.