Rodzaje uzależnień

Rodzaje uzależnień to różne odmiany nałogów i nawyków, które wskazują na stan zaburzenia zdrowia psychicznego jednostki. Rodzaje uzależnień to choroby, zjawiska lub zachowania wykonywane pod wewnętrznym przymusem, wynikające z problemów natury psychicznej, fizycznej lub bliżej nieokreślonych przyczyn.