Skutki uzależnień

Skutki uzależnień to następstwa, których doświadcza osoba uzależniona po zażyciu substancji psychoaktywnych lub wykonaniu określonych czynności pod wewnętrznym przymusem. Skutki uzależnień to efekty natychmiastowe lub rozłożone w czasie.