Uzależnienie od Internetu

Uzależnienie od Internetu to niepohamowana i niekontrolowana chęć korzystania z sieci internetowej, która ma negatywny wpływ na codzienność osoby uzależnionej, zaburzając jej funkcjonowanie w świecie rzeczywistym. Uzależnienie od Internetu to zjawisko, które destrukcyjnie wpływa na sferę społeczną, psychiczną, rodzinną oraz ekonomiczną jednostki uzależnionej.