Uzależnienie od komputera

Uzależnienie od komputera to niepohamowana i niekontrolowana chęć korzystania z tego urządzenia, która w sposób destrukcyjny wpływa na wiele sfer życia uzależnionego: społeczną, ekonomiczną, zawodową.  Uzależnienie od komputera to nabyty stan zaburzeń psychicznych, które wywołują u jednostki przymus korzystania z komputera.