Współuzależnienie

Współuzależnienie to zaburzona adaptacja do określonej sytuacji, która dotyczy osób, będących w bliskiej relacji z osobą uzależnioną. Współuzależnienie to utrwalanie wzorców zachowań, funkcjonowania, a także reagowania, których rozwój odbywa się podczas kontaktu z osobą uzależnioną.